top of page

Școala Gimnazială „Kriza János”

Copiii din mediul rural au nevoie de resurse moderne pentru educație.
344604095_3542943449358529_6439328379852636453_n.jpg

Școala Gimnazială „Kriza János”

Aita Mare este o comună în județul Covasna, Transilvania, România, formată din comuna Aita Mare (reședința) și satul Aita Medie, aflat la o distanță de 4 km de comună. 

Comuna Aita Mare este situată în partea vestică a județului Covasna. Teritoriul administrativ al comunei cuprinde Lunca Oltului, piemontul și o parte a versantului vestic al munților Baraolt. Se află la distanțe aproximativ egale de principalele centre urbanistice importante: 40 km de Sf. Gheorghe, 40 km de Brașov și 16 km de Baraolt.

Principala ocupație în zonă este agricultura și zootehnia, populația activă lucrând și în domeniul serviciilor de exploatare și prelucrare a lemnului, construcții, confecții, prelucrărilor prin așchiere.

Școala Gimnazială „Kriza János” din Aita Mare

Documentele atestă existența unei școli confesionale încă din sec. al XVII - lea în  Aita Mare, apoi din 1852 funcționează aici chiar și o școală de fete, pe lângă cea de băieți. În anul 1948 statul preia școlile confesionale împreună cu clădirile și cadrele didactice. Din anul școlar 1949-1950 clasele primare funcționează simultan, la școala din Aita Medie. Din cauza numărului mic de elevi, încetează activitatea claselor gimnaziale, elevii fiind nevoiți să facă naveta la școala din Aita Mare. În 1991 școala primește numele de „Kriza János”, de la  etnograful și scriitorul cu același nume, autor al culegerii de balade populare „Vadrózsák.”

Momentan activitatea Școlii Gimnaziale „Kriza János” se desfășoară în mai multe locații, patru la număr, deoarece cuprinde și câteva structuri: GPN Aita Mare, GPN Aita Medie și Școala Gimnazială „Benkő József” Aita Medie. Clădirea școlii „Kriza János” este una relativ nouă, fiind construită între anii 1978 – 1985, totul fiind posibil datorită creșterii numărului de elevi, proveniți și din satele învecinate. Cursurile claselor primare se desfășoară în vechea clădire a școlii unitariene din Aita Mare, clădire ce necesită renovare, modernizare. Grădinița și clasele primare din Aita Medie au primit o nouă înfățișare, vechea clădire fiind reabilitată și modernizată în cursul anului 2021.

 

Tipul unităţii de învăţământ este „şcoală gimnazială”, cu forma de învăţământ de zi, cu program normal. Unitatea şcolară este coordonatoare, din iunie 2004, de ea aparţinând şi structurile. 

Unităţile de învăţământ din comună funcţionează conform programelor şi cerinţelor MEN, aplicând planul-cadru actual, programele şcolare în vigoare ţinând cont de specificul local, de resursele umane, de cerinţele şi nevoile elevilor şi ale părinţilor, precum şi de baza didactico-materială a unităţilor.

Unitatea de învățământ beneficiază de curent electric și canalizare proprie, în anul 2006 s-a realizat instalarea unei centrale  proprii ce funcționează pe bază de lemne, astfel este posibilă încălzirea sălilor de curs din școală și din grădiniță.

Grădiniţa din Aita Mare funcţionează într-o clădire ce este amplasată la o distanță de apr. 100 m  de şcoală. Clădirea grădiniţei este o clădire veche, unde este o singură sală de clasă şi un grup sanitar. Aici își desfășoară activitatea grupa mixtă de preșcolari.

Populația școlară este compusă din copiii comunei, dar și din satele învecinate, care sunt aduși la școală cu microbuzul școlii.

Școala are o legătură strânsă cu comunitatea locală, serbările cu ocazia unor evenimente se organizează împreună cu Consiliul Local, cu bisericile. Elevii școlii participă la cursuri de dans popular și de țiteră, cursuri ce sunt organizate în comună de școala Populară de arte și meserii din Sf. Gheorghe.

Școala are încheiate acorduri de parteneriate cu mai multe asociații pentru diversificarea activităților: Asociația de Tineret hAjtas, Turulmadar, Diakonia, World Wision România.

Părinții participă la evenimentele, spectacolele organizate de școală (târg de advent, spectacol de crăciun, carnaval, ziua eroilor, ziua mamelor, ziua vârstnicilor), sprijină activitățile organizate (excursii, activități sportive, ziua recoltei).

Fiecare elev al școlii noastre își continuă studiile la școlile din orașele învecinate, alegând licee renumite sau licee tehnologice, școli profesionale.

gdsvd.jpg

Școala Gimnazială „Kriza János”

"Școala Gimnazială „Kriza János”  îşi propune să dezvolte un învăţământ specific mediului şi contextului local: performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere. Dorim să organizăm procesul de învăţământ din şcoala noastră astfel încât să creştem şansele de reuşită ale absolvenţilor noştri. Alături de biserică şi celelalte instituţii comunale, ne propunem ca şcoala noastră să devină un factor de progres şi de deschidere spre nou, de integrare în planul de dezvoltare comunal, naţional şi european, preţuind omul, pământul natal, munca omului, roadele muncii şi natura.

 

Avem ca scop cunoaşterea şi respectarea reciprocă dintre părinţi, elevi, cadre didactice pentru a crea un climat favorabil procesului instructiv - educativ.

Suntem deschişi la inţiativele de perfecţionare, pentru completarea studiilor, oferind sprijin şi premii pentru elevi, organizând după programul şcolar, în vacanţe şi la sfârşit de săptămână ore suplimentare, tabere tematice, concursuri de cultură generală, serbări, concerte, spectacole. Punem accent pe cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător pentru a forma viziunea generaţiilor viitoare pentru un stil de viaţă sustenabil.

Instituţia noastră şcolară îşi propune să ofere şanse egale la învăţătură şi reuşită tuturor elevilor, indiferent de provenienţa lor socio - culturală, indiferent de etnie sau de religie, într - un climat afectiv benefic dezvoltării intelectuale, spirituale şi fizice a elevilor.

Misiunea școlii noastre:

Suntem o familie împreună, construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile, suntem o şcoală deschisă pentru comunitate, pregătim viitori absolvenţi pentru integrarea lor într-o societate în schimbare." - Kovacs Mihaela, Director Școala Gimnazială Kriza János

Cu ajutorul Asociației Book Land România școala va intra în programul național de renovare al școlilor din mediul rural.

Fundația CCU își dorește să contribuie la buna funcționare a Școlii Gimnaziale „Kriza János” prin achiziționarea unei imprimante multifuncționale, astfel încât activitatea de învățare să se desfășoare conform standardelor moderne.

Prin înscrierea la weinarul "Contractul colectiv de muncă - aspecte teoretice și practice", poți fi parte din visul elevilor de a studia la standarde moderne, într-o școală nouă și frumoasă așa cum nu a mai fost demult. O parte din suma obținută prin înscrierea a la eveniment va fi folosită pentru achiziționarea imprimantei.

Haide să ducem povestea lor mai departe și să aducem un zâmbet copiilor de azi, ce reprezintă viitorul de mâine!

2005_edited.jpg

Cum ne poți contacta?

Personal

Strada Progresului 134-138, Sector 5, București

Online

Prin formularul de contact!

Prin telefon sau E-mail!

Telefon: 0748.116.116

bottom of page