top of page

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Introducere
 

Protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală. Prin urmare, vă vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile din cadrul societății noastre având următoarele date de identificare:

Fundația Competenți, Corecți și Utili – CCU, cu sediul social în București, str. Progresului, nr. 134 -138, corp B, parter, sectorul 5, înregistrată la Judecatoria Sector 5 în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor: nr. 25887 / 302 / 2017, CUI 38637540, tel: 0748.116.116, e-mail: office@fundatiaccu.ro, contact@comunitateaccu.ro, reprezentată legal de Preşedinte Cristian VARBAN (denumita pe scurt „Fundatia CCU” „Societatea” sau “Operatorul”).

Fundația este responsabilă pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea în limba engleză GDPR sau în limba română RGPD).

 

Suplimentar, fundația se conformează și cu legislația primară din România: Legea nr 190/2018 și cea secundară (deciziile președintelui autorității de supraveghere ANSPDPC) sau instrucțiunile de lucru recomandate de Consiliul European de protecția datelor (EDPB, fostul WP Art.29)

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activități care includ colectarea, utilizarea și eventualul transfer) datelor comunicate direct sau indirect către Fundație, precum și utilizarea datelor cu caracter personal culese de angajații săi din surse publice în scopul furnizării serviciilor agreate:
 

 • Organizarea de evenimente cum ar fi, nelimitativ:

  • schimburi de opinii și dezbateri;

  • colocvii, prezentări și prelegeri;

  • conferințe și simpozioane;

  • expoziții;

  • seminarii online și fizice;
    

 • Organizarea de sondaje de opinie, studii sociologice și dezbateri publice sau online;
   

 • Pregătirea, editarea, realizarea și eventuala difuzare de materiale informative audio-video, publicații (cărți, articole etc.), emisiuni de radio, de televiziune, filme, materiale și mijloace de comunicare în spațiul virtual și orice alte forme de informare/comunicare individuală și publică;
   

 • Informarea publică a listei membrilor de onoare (tabloul de onoare) conținând: datele de identificare, domeniul de activitate, modul în care aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate și rezultatele obținute (în limita informațiilor ce NU pot fi considerate publicitate), prin orice modalitate de informare disponibilă, atât în spațiul fizic cât și în cel virtual;
   

 • Va acorda premii unor persoane fizice sau juridice ce au avut o contribuție deosebită la identificarea, promovarea și/sau la evaluarea gradului de conștientizare a modului de interacțiune socială bazat pe valorile Competență, Corectitudine și Utilitate, la aplicarea, evaluarea rezultatelor și/sau la actualizarea modului de interacțiune ce conduce la maximizarea Succesului / a stării de Bine / a „Plus Valorii”;
   

 • Acordarea de premii unor persoane fizice sau juridice ce au obținut rezultate deosebite prin aplicarea valorilor Competență, Corectitudine și Utilitate;
   

 • Acordarea, pe bază de selecție și în limita fondurilor alocate, a burselor de studii anuale pentru domenii de maximă utilitate, membrilor de onoare / aderenți ai Fundației CCU care se implică activ în viața de organizație, fără posibilități materiale, și/sau copiilor acestora care împărtășesc și aplică valorile Competență, Corectitudine și Utilitate;
   

 • Desfășurarea de proiecte, activități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, școli profesionale și tehnice, liceal, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și serviciile conexe acestora;
   

 • Desfășurarea de activități de formare profesională a adulților și serviciile conexe acestora sub forma de seminarii, cursuri sau alte metode echivalente;
   

 • Colectarea de donații pentru finantarea activitatilor menționate in statutul Fundatiei.

 

În plus de aceste scopuri, prelucrarea datelor are loc și prin intermediul site-ului înființat de către Fundația CCU, și anume, www.comunitateaccu.ro.

 

Acesta este un site oferit spre folosire atât membrilor fundației CCU, cât și non-membrilor, în scopul unei mai bune comunicări între aceștia, inclusiv cu membrii Fundației CCU.

 

Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabila privind protectia datelor, dar daca, din orice motiv, termenii stabiliți in cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveti posibilitatea sa ne comunicați obiectia dvs. la adresa dpo@fundatiaccu.ro, urmând să vă răspundem punctual.

2. Definiții
 

1.1 Date cu caracter personal
 

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal și potențial la alte persoane din cadrul familiei sau a oricăror persoane implicate în activitățile mai sus menționate la punctul 1.
 

Acestea includ:
 

 • date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, număr telefon, email);
   

 • în cazul membrilor ce desfășoară activități în cadrul Comunității si Fundației, se prelucrează date despre experiența profesională, competențe, activități uzuale;
   

 • în cazul persoanelor vizate desemnate câștigătoare a unor burse, ajutoare financiare de orice natură, se vor prelucra suplimentar: CNP și/sau date adresă de reședință, cont bancar;
   

 • în cazul persoanelor vizate ce efectuează donații se colectează contul bancar (dacă acesta este furnizat, suplimentar datelor de identificare a persoanei vizate) și numărul de tranzacție efectuat la operatorul împuternicit. Fundatia nu reține datele cardului sau alte detalii aferente, tranzacția fiind realizata de procesatorul de plăti Stripe împuternicit.
   

 • în cazul evenimentelor desfășurate prin intermediul mediilor sociale (Facebook, Google, LinkedIn,etc.) se vor înregistra și datele de identificare din respectivele aplicații; se pot prelucra și informații preluate din aplicații de comunicare de tip Whatsapp.

                                                                                                                                                

1.2 Volumul serviciilor furnizate
 

În cele ce urmează, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe serviciile existente puse la dispoziția dumneavoastră: sistemul de gestiune relație cu persoanele vizate (CRM intern găzduit la furnizor – platforma Software as a Service), sisteme de tip call - center, sisteme de mesagerie electronice (Microsoft 365), sau localizat prin intermediu site-ului web www.comunitateaccu.ro​ sau www.fundatiaccu.ro.
 

1.2.1 Servicii de baza
 

În cazul serviciului de bază, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relației cu persoana vizată sau persoanele împuternicite de acesta, a solicitării de implicare în activitățile Comunității și Fundației, de participare la evenimentele, cursurile, seminarii online, seminariile la sediu sau orice alt tip de eveniment similar, sau la participarea de concursuri de acordare de suport financiar/burse.

 

Toate informațiile colectate despre dumneavoastră sunt strict folosite pentru scopul contractual comun agreat pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat direct de dumneavoastră sau de împuterniciții dumneavoastră și/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul.

 

Fundația noastră deține și alte sisteme operaționale interne cu scopul acoperirii cerințelor și oferii suportului necesar desfășurării serviciilor contractate, prin care tranzitam informațiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitării primite. ​​

 

În contextul contului de membru din platforma www.comunitateaccu.ro, datele personale prelucrate sunt: nume și prenume, adresa completă , număr de telefon, adresă de e-mail, anul nașterii, funcție ,  denumite firma, cui firma ,,.

 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării aplicațiilor puse la dispoziție

În contextul utilizării celor aplicațiilor menționate, ne puneți la dispoziție in scopul înregistrării și prin aceasta, pentru prestarea serviciilor noastre de baza, datele cu caracter personal menționate la pct. 1.1, acestea fiind colectate funcție de tipul solicitării, funcție de necesitate.

 

Datele in mod normal sunt prelucrate prin intermediul platformei web accesibile la una din adresele www.fundatiaccu.ro/ www.comunitateaccu.ro (având la baza o platforma Word Press găzduita la furnizorul Romarg, iar comunitatea este realizata în platforma WIX, domeniul fiind gazduit pe serverele Wix), respectiv prin intermediul unor aplicații secundate de tip Office365/Microsoft365, CRM.

 

Ca și solicitant de servicii sau participant activ la activitățile desfășurate de Fundație aveți opțiunea de a solicita modificarea datelor deja colectate sau transmise anterior, sau colectate de Fundație, în conversații directe sau prin transmiterea unei notificări electronice (poștă electronică, servicii poștale clasice, curierat) către echipa noastră, urmând ca modificările să fie efectuate imediat.

 

Deși Fundația nu prelucrează în mod sistematic, ca o regulă, datele personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, deci principalul obiect de activitate al Fundației CCU nu se bazează pe prelucrarea acestor tipuri de date, există totuși situații în care prelucrarea acestui tip de date este întâlnită.

La momentul actual, o astfel de activitate este reprezentată de prelucrarea datelor personale ale elevilor și studenților care, încadrându-se în anumite condiții, aplică pentru obținerea unor burse private acordate de Fundația noastră prin intermediul unui program special sau pentru participarea la programe desfășurate de Fundație dedicate elevilor.

 

Este de la sine înțeles faptul că această situație specială intervine deoarece, printre elevii care aplică în cadrul programului nostru, există și cei care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care va interveni o altă situație în care vom prelucra date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, vom actualiza această notă de informare în mod corespunzător.

Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale în scopul acordării burselor, în general, și referitoare la prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani, în special, veți regăsi la Secțiunea 6.

 

Informațiile colectate despre dumneavoastră nu sunt transferate către partenerii sau împuterniciții noștri decât in scopul efectuării serviciilor agreate anticipat cu dumneavoastră, acolo unde este posibil solicitările făcute de dumneavoastră fiind transmise fără a fi însoțite de date cu caracter personal.

 

Excepția o reprezintă cazurile instituțiilor din componenta Guvernului României, autorităților de reglementare menționate, autorităților publice centrale sau locale sau instituțiile judecătorești și care au obligativitatea verificării întregului proces conform instrucțiunilor legale existente, orice corespondență fiind trasabil identificată în sistemele noastre interne.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing/publicitate

Prin declarația dvs. de consimțământ pentru primirea informațiilor și publicității, dorim să vă informam despre produsele, serviciile, concursurile, sondajele și promoțiile actuale. Datele furnizate vor fi folosite pentru încadrarea pe un anumit specific, zona de interes astfel încât informațiile furnizate să fie pertinente și utile pentru solicitarea dumneavoastră.

 

Dacă ați optat (numai în cazul acordării unui consimțământ separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin poștă, vă vom prelucra date ca numele, prenumele, adresa.

Daca ați optat (numai în cazul acordării unui consimțământ separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin email, vom prelucra adresa dvs. de email, care a fost verificata in prealabil.

La alegerea primirii notificărilor pe telefonul dvs. mobil, vom prelucra numărul dvs. de telefon mobil.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieței

Prelucram datele dvs. cu caracter personal în scopul cercetării de piață și sondajelor de opinie. Î

 

n acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv în scopuri statistice, neputând fi făcute corelații cu dvs. în nicio situație.

 

Puteți să revocați în orice moment această prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, fără a vă expune motivele. În acest scop puteți alege din modurile menționate în declarația de confidențialitate (vă rugăm să vedeți mai jos).

 

Aceasta prelucrare a datelor servește la îmbunătățirea scopurilor noastre menționate in declarația de confidențialitate, in mod special la îmbunătățirea ofertelor de servicii care prezinta o mai mare relevanta pentru dvs. Respectam protecția clienților noștri prin faptul ca efectuam cercetarea de piața cu date anonimizate.

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării de burse de către Fundația Competenți, Corecți, Utili

O altă activitate desfășurată de fundația noastră, care presupune colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal, este cea care are ca scop acordarea de burse unor elevi și studenți care provin din familii ale căror venit mediu lunar pe membru de familie nu depășește o anumită sumă, stabilită de către noi, printr-un Regulament de acordare a burselor.

 

Așa cum este normal, printre aplicații pentru astfel de burse se vor regăși și elevi minori ce nu au împlinit încă vârsta de 16 ani. În acest sens dorim să precizăm faptul că Fundația CCU, deși nu prelucrează în mod sistematic, ca regulă, date cu caracter personal provenite de la persoane vizate care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în speța descrisă mai sus se vă regăsi într-o astfel de situație.

 

Pe lângă prelucrarea datelor cu caracter personal provenite de la astfel de persoane, cu ocazia acordării burselor, vom prelucra și datele părinților/tutorilor aplicaților.

 

Este important de precizat acest aspect, deoarece prelucrarea datelor personale ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani are parte de un tratament diferențiat în ceea ce privește temeiurile de prelucrare ale acestor date.

 

Mai exact, aceste date pot fi:
 

 • nume și prenume (atât a persoanelor care aplică pentru bursă, cât și a părinților/tutorilor lor și a altor membri de familie) plus alte date regăsite în copiile actelor de identitate pe care ni le puneți la dispoziție în scopul întregirii dosarului de bursă, precum: CNP, adresă de domiciliu și alte date de identificare. Dorim să precizăm faptul că cele din urmă date menționate nu vor fi prelucrate de noi cu ocazia acordării bursei, ci doar vom intra în contact cu ele cu ocazia studierii dosarului depus de către persoana vizată;
   

 • date financiare cuprinse în documentele doveditoare, care sunt parte integrantă din dosarul de acordare a bursei, cuprinse în adeverințele de venit, cupoanele de pensie, certificatele de atestare fiscală eliberate de primării, declarațiile pe proprie răspundere dată la notar- prin care părintele fără venituri atestă lipsa acestora și în alte documente justificative pe care fundația noastră le va preciza în condițiile de alcătuire ale dosarului.
   

 • date referitoare la educația aplicantului, care reies din adeverința eliberată de instituția de învățământ- aceasta atestă calitatea de integralist, media de absolvire a semestrului încheiat și faptul dacă elevul/studentul beneficiază de bursă din parte instituției de învățământ căreia îi aparține.

 

Ca temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal ale aplicanțiilor, în scopurile enunțate mai sus, ne bazăm pe temeiul contractual dat de contractul de sponsorizare, prin intermediul căruia este acordată bursa privată.

 

În cazul prelucrării datelor personale ale părinților/tutorilor sau ale celorlalți membri de familie (frați, surori sau alte persoane aflate în grija familiei), aceasta este realizată având la bază obligația legală de a verifica veridicitatea situației financiare prezentate în dosarul de bursă, situație ce constituie principalul și singurul criteriu de acordare a burselor către elevii/studenții/aplicanțiilor.

 

Pentru cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, dorim să facem următoarea distincție: în cazul aplicanțiilor cu vârsta sub 16 ani există o obligație legală de a confirma prelucrarea datelor lor prin acordarea consimțământului, ce va avea loc prin intermediul părintelui/tutorelui său, care va semna în numele și pe seama acestuia, în calitate de reprezentant legal.

 

Ca precizare suplimentară, dorim să vă informăm despre faptul că, odată cu înaintarea actelor necesare pentru acordarea bursei private, ne puneți la dispoziție copii de pe actele dvs. de identitate sau chiar exemplare în original ale unor acte doveditoare (ex: adeverința de la instituția de învățământ, adeverința de salariu, declarația pe proprie răspundere etc).

 

Acestea vor fi folosite de către Fundație doar în scopul analizării dosarului și a acordării burselor.

 

Ulterior acestui moment, toate documentele fizice- copii sau originale- vor fi distruse.

 

Vom păstra doar datele personale ale aplicanțiilor aleși pentru acordarea burselor. Perioada de stocare ale acestor date se întinde în primul rând, pe perioada de acordare a bursei (6 luni), prelungindu-se apoi, la încheierea acordării bursei pentru încă 3 ani.  

 

7. Durata stocării datelor

Datele dvs. de utilizare, precum și datele referitoare la solicitările dvs. vor fi păstrate o perioadă determinată de 3 ani de la încetarea relației.

 

În cazul în care în cadrul relației contractuale au intervenit și tranzacții financiare, datele dumneavoastră vor fi păstrate pe întreaga durată a realizării activității plus perioada de 5 ani ulterioară. În cazul, extrem de rar, în care suntem nevoiți să raportăm tranzacțiile la autorității de reglementare în domeniu atunci perioada se poate prelungi la 7/10 ani.

 

8. Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor în țări din afara Spațiului Economic European

 

Organizația noastră nu utilizează pentru furnizarea serviciilor și prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spațiului Economic European.

 

În cazul în care apare necesitatea transferului de informații către eventuale entități din afara Spațiului Economic European, eventualul transfer se va putea efectua doar în baza aprobării dumneavoastră explicite (în mare majoritate a cazurilor vi se va recomanda că acest transfer să fie efectuat și controlat direct de către dumneavoastră).

Societatea noastră poate utiliza servicii tehnologice ce pot ajuta procesul organizațional intern:
 

 • sisteme de poștă electronică – email, ie. Microsoft 365 (detalii aici);
   

 • platforma de CRM SendinBlue (detalii aici);
   

 • prin intermediul platformei WebPress a site-ului www.fundatiaccu.ro și a găzduit la furnizorul ROMARG (detalii aici) și a platformei www.comunitateaccu.ro, realizată și găzduită pe serverele WIX.
   

 • prin intermediul platformei Facebook (https://www.facebook.com/FundatiaCCU/) (informații suplimentare aici);
   

 • prin intermediul canalului de YouTube (link canal) (detalii notă de informare date cu caracter personal Google: aici);
   

 • prin intermediul platformei Linkedin, link, (detalii privacy aici);
   

 • platforma de comunicare Zoom (se înregistrează doar adresa de email pentru transmiterea invitației, acestea fiind eliminate imediat după eveniment);
   

 • platforma de comunicare SMS oferită de Orange Romania Bizpack (se înregistrează doar numărul de telefon pentru transmiterea informației necesare/invitației, după care datele sunt șterse);
   

 • în cazul efectuării de donații, sponsorizări, acestea se fac prin procesatorul de plăti Stripe pe site-ul www.comunitateaccu.ro si prin intermediul platformei „Euplatesc.ro” (detalii aici) pe site-ul www.fundatiaccu.rotoate aplicațiile asigurând ca rezida în interiorul Spațiului European la furnizorii agreați cu care Societatea are contracte valide ce asigura la rândul lor conformarea și protecția datelor cu caracter personal conform GDPR.

 

9. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:
 

 1. direct de la dvs. atunci când: solicitați inițierea serviciilor, activităților aceasta putând-se efectua fie direct prin intermediul platformelor www.fundatiaccu.ro/ www.comunitateaccu.ro, fie prin telefon sau email;
   

 2. prin activitățile pe care le desfășurați în timpul perioadei cât beneficiați de activitățile oferite, cum ar fi informații suplimentare, istoricul conversațiilor prin intermediul diverselor canale de comunicație (mail, social media, etc);
   

 3. de la terți, cum ar fi în cazul în care primim datele dvs. personale de la terți de unde suntem împuterniciți să le preluam (companii, asociații din care faceți parte si cărora le-ați acordat în prealabil împuternicirea utilizării datelor.

 

10.  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

                              

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezența Notificare sunt:
 

 1. executarea unui acord de participare la activități prestabilite ale Fundației – activități echivalente contractului – temei contractual;
   

 2. executarea unui contract de Sponsorizare  – temei contractual;
   

 3. interesele noastre legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un acord/contract, in conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor și

 4. consimțământul dvs.
   

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe parți includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale în litigii, anchete ale autorităților, prelucrarea datelor în scop de reclamă, marketing sau publicitate sau în alte scopuri legale care implică Societatea.

 

11. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile și adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 

Luăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele de accesul nedorit într-un mod cât mai amplu posibil. În afară de securizarea mediului de operare, de exemplu, în anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare.

 

Informațiile pe care le furnizați vor fi transmise ulterior, în formă criptată, folosind protocolul SSL (Secure Socket Player) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți. 

 

Puteți identifica acest aspect prin faptul că în bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar bara de adresă începe cu „https“.  Securitatea datelor va fi ajustată în funcție de stadiul actual al tehnicii.

 

12. Drepturile dvs.

12.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul să solicitați oricând informații de la noi despre datele stocate despre dvs., precum și, între altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date și despre scopul stocării. Pentru toate celelalte copii cu excepția primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplică pentru comunicarea informațiilor pe cale electronică.

 

12.2 Dreptul de retragere

Dacă v-ați dat acordul cu privire la utilizarea datelor, li puteți retrage în orice moment cu efect pentru viitor (o dată ce serviciile contractate au fost finalizate), fară a vă expune motivele.

 

Pentru aceasta este suficient să trimiteți un email la dpo@fundatiaccu.ro .

 

De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele  cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătura cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

12.3 Dreptul de rectificare

În cazul în care datele dvs. colectate de societatea noastră sunt incorecte, puteți să solicitați corecția acestora în orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dumneavoastră sau a reprezentantului cu care sunteți în contact.

 

12.4 Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să obțineți de la societatea noastră ștergerea datelor dumneavoastră, ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătura cu scopurile prelucrării; situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

 

Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuată în orice moment, prin intermediul solicitării prin metodele deja enunțate sau utilizând datele noastre de contact generale aferente fiecărui solicitare/serviciu. De regulă, datele dvs. sunt șterse imediat, dar nu mai târziu de o lună de la solicitarea acestui drept. 

 

Dacă ștergerea contravine sau menținerea datelor este necesară conform obligațiilor de păstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementari legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevăzute de lege, în loc de ștergere, se poate efectua numai blocarea datelor dumneavoastră asigurând-se astfel imposibilitatea folosirii acestora în absolut nici un alt scop decât arhivistic sau pentru audit/verificare.

 

Dacă acesta este cazul contului dvs. de client, veți primi o notificare de la noi în acest sens. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibilă primirea informațiilor.

 

12.5. Dreptul de portare a datelor

În cazul în care ne solicitați datele cu caracter personal puse la dispoziție, dacă doriți, vă vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele intr-un format structurat, comun și procesabil electronic. Acesta din urmă numai dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și doar aferent datelor pe care ni le-ați încredințat. Datele obținute în urma serviciilor prestate nu intră în scopul unui astfel de proces, urmând ca o discuție să fie abordată separat.

 

12.6 Dreptul la obiecție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și cazurile prevăzute de legea aplicabilă (situații care includ prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct), în orice moment și fără a vă expune motivele. În plus, vă atragem atenția că, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate și desfășurarea programelor pentru clienți să poată fi limitate sau să nu mai poată fi realizate, rugând-vă astfel să analizați cu atenție înainte de transmiterea unor astfel de solicitări.

 

12.7 Drepturi extinse în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate

În afară de drepturile menționate mai sus, în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate (acolo unde este aplicabilă crearea de profiluri), aveți dreptul suplimentar la intervenția umană în procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia și dreptul de a vă exprima punctul de vedere.

 

 

12.8 Contact (pentru punerea în vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Dacă ne contactați prin email la dpo@fundatiaccu.ro sau prin poștă (sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5), informațiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. și numărul dvs. de telefon, dacă este cazul) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări, respectiv pentru a vă satisface solicitarea. Ștergem datele care apar în acest context după ce spațiul de stocare nu mai este necesar sau limităm procesarea dacă există obligații de păstrare stipulate de lege.

 

13. Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritatea competentă de supraveghere (menționata în secțiunea 14 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă sunteți de părere că vi s-au încălcat drepturile privind protecția datelor.

 

14. Întrebări despre protecția datelor

 

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:

Adresa: Șos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, sector 5.

Responsabil cu protecția datelor, email: dpo@fundatiaccu.ro, telefon: 021.411.77.20

 

Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la următoarele date de contact:

Web page: https://www.dataprotection.ro/

sau direct pagina pentru transmiterea unei plângeri: https://www.dataprotection.ro/page=Plangeri_pagina_principala.

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Cum ne poți contacta?

Personal

Strada Progresului 134-138, Sector 5, București

Online

Prin formularul de contact!

Prin telefon sau E-mail!

Telefon: 0748.116.116

bottom of page