top of page
Elevii din mediul rural au nevoie de resurse moderne pentru educație.
WhatsApp Image 2024-04-03 at 08.23_edite

Şcoala Gimnazială Drăgotești funcţionează în localitatea Drăgotești, localitate situată la sud-est de orașul Craiova, la aproximativ 30 km, pe drumul județean 641, la granița cu judetul Olt. Amplasată în centrul comunei Drăgoteşti, Școala cu personalitate juridica scolarizează elevi din Localitatea Drăgotesti, dar și din satele arondate comunei Drăgotesti: Popînzălești, Benești, Bobeanu, Buzduc, Viișoara.

 

Din anul 2010, in urma reorganizarii retelei scolare, Școala Gimnazială Drăgotești are arondate cinci structuri  :Școala Primară Popânzălești, Grădinița Drăgotești, Grădinița Popînzălești, Grădinița Benești, Gradinița Viișoara.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGOTEȘTI este o unitate de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural, iar în anul școlar în curs, școlarizează 165 de elevi și preșcolari repartizați în 9 clase pentru nivelurile primar si gimnazial si 4 grupe combinate pentru nivelul preșcolar.În unitate își desfășoară activitatea 24 cadre didactice, 2 personal didactic auxiliar și  6 personal nedidactic.

Viziunea școlii

,,Şcoala Gimnazială Drăgoteşti  - o școală democratică, dinamică, deschisă spre schimbare, care poate încuraja și susţine constant iniţiativele legate de adaptarea curriculumului său la contextul local şi la realitate.

Misiunea școlii

Școala este deschisă pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație . Promovează calitățile lor, indiferent de etnie sau religie , sprijinind idealuri și valori în vederea formării unei personalități autonome și creative , satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face față cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură. Elevii sunt tratați în funcție de idealurile pe care le au, identificându-se talentele fiecăruia și îndrumarea lor in funcție de acestea.

  • Starea fizică a spațiilor școlare este bună: 3 localuri de grădiniță au fost reabilitate în totalitate prin Programele PNDL 1 și PNDL 2, lucrările fiind recepționate în perioada 2020-2021, iar localul Grădiniței Drăgotești este un local nou- construit prin Programul PRET, dat în folosință în noiembrie 2015.

Colaj.jpg

,,Dacă toată lumea se mișcă împreună, atunci succesul are grijă de fiecare. Libertatea de iniţiativă şi participare, munca în echipă, cooperarea, relaţiile interpersonale sunt câştiguri mult mai valoroase ale copiilor noștri, ale generaţiilor de elevi deschişi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor. Astfel, rolul meu , ca director de școală este să asigur starea de bine a fiecărui profesor. Pentru că, dacă dascălii se simt văzuți și auziți, asta vor transmite mai departe elevilor.Iar elevii, la rândul lor, își vor face văzută și auzită prezența la nivelul comunității din care, cu toții facem parte.,, - prof. Adriana Laura Nica, director Școala Gimnazială "Drăgoteși", jud. Dolj

 

Prin organizarea evenimentului “Comunică eficient în funcție de tipul de personalitate - metoda DISC”, Fundația CCU va dona Școlii Gimnaziale "Drăgotești" un echipament multifuncțional pentru susținerea activității educaționale.

Haide să ducem povestea lor mai departe și să aducem un zâmbet copiilor de azi, ce reprezintă viitorul de mâine!

Cum ne poți contacta?

Personal

Strada Progresului 134-138, Sector 5, București

Online

Prin formularul de contact!

Prin telefon sau E-mail!

Telefon: 0748.116.116

bottom of page