top of page
Elevii din mediul rural au nevoie de resurse moderne pentru educație.
72cff43f-d004-4243-96fe-38d2a1da0123.jpg

Școala Gimnazială “Dimitrie Pompeiu”, Botoșani

TRECUT ŞI PREZENT... 

•Prima şcoală în sat s-a înfiinţat în anul 1865 ca urmare a legii date de Al. I. Cuza, primul învăţător fiind preotul Nicolae Sandovici. Erau şcolarizaţi 38 de elevi, toţi băieţi. Primul învăţător laic, numit la Broscăuţi a fost Dimitrie Pompeiu, tatăl marelui savant de mai târziu, numele căruia, şcoala noastră îl poartă în prezent cu mândrie.

•Şcoala în care se învaţă astăzi a fost construită în anul 1980, terenul aferent construcţiei fiind donat de urmaşii aceleiaşi familii Sandovici, iar construcţia s-a ridicat prin contribuţia sătenilor.

•Şcoala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” are ca structură Grădiniţa cu Program  Normal Nr.1 Broscăuţi, având două grupe dintre care două funcţionează cu un total de 58 de preșcolari.

•La nivel primar funcţionează un număr de 5 clase cu un total de 91 de elevi iar la nivel gimnazial există un număr de 5 clase cu 84 de elevi.

•Cele 20 de cadre didactice ale şcolii sunt calificate în proporţie de 100% din care: un debutant, 7 – definitiv, 1 – gradul II şi 12 – gradul I.  

Personal didactic titular – 75%.

CARE SUNT  DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ALE ȘCOLII?

• Accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei succesului şcolar;

• Implementarea şi parcurgerea curriculum-ului şcolar pe baza competenţelor cheie ale U.E.;

• Motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru performanţă;

• Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională;

• Dezvoltarea de parteneriate cu diverse instituţii la  nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional;

Untitled-1.jpg

Școala Gimnazială “Dimitrie Pompeiu”, Botoșani

CARE SUNT PRIORITĂȚILE NOSTRE?

•Creşterea eficienţei demersurilor educaţionale adresate elevilor: aplicarea curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competenţelor cheie, creşterea eficienţei activităţilor instructiv-educative, programe de pregătire a elevilor pentru performanţă;

•Fundamentarea planului de şcolarizare, împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora;

•Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi alternative de învăţare;

•Promovarea valorilor intreculturalităţii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor;

Asigurarea dotărilor specifice necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţământ.

Prin organizarea evenimentului “Burnout Emoțional – Sindromul celor care oferă”, Fundația CCU va dona Școlii Gimnaziale “Dimitrie Pompeiu”, Botoșani un echipament multifuncțional pentru susținerea activității educaționale.

Haide să ducem povestea lor mai departe și să aducem un zâmbet copiilor de azi, ce reprezintă viitorul de mâine!

Cum ne poți contacta?

Personal

Strada Progresului 134-138, Sector 5, București

Online

Prin formularul de contact!

Prin telefon sau E-mail!

Telefon: 0748.116.116

bottom of page