top of page

Rezerva succesorală

Ce este rezerva succesorală?

Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, după cum zice Codul civil.

În traducere liberă, nu ne putem împrăștia nestingheriți averea prin liberalități (moșteniri, testamente) dacă avem copii, soț sau părinți în viață pentru că pe aceștia legea îi protejează și le rezervă - de aici și numele de „rezervatari””– o parte din bunurile noastre, indiferent dacă ne convine sau nu.

Cât este rezerva succesorală?

Jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.


De ce s-a inventat?

Ca o protecție a rezervatarilor pentru că, în lipsa acestei categorii de moștenitori, liberalitățile făcute de defunct produc efectele dorite de acesta, fără niciun fel de restricții.

Adică dacă nu are rezervatari și face un testament sau donează unor străini, actele acestea nu vor putea fi reduse.


Pe cine apără rezerva succesorală?

Pe moștenitorii rezervatari:

  • soţul supravieţuitor,

  • copiii (descendenţii) celui decedat;

  • părinții defunctului (ascendenţii privilegiaţi).

Este rezerva succesorală o încălcare a voinței celui decedat?

Dacă ne gândim doar la faptul că limitează voința celui decedat, cam este.

Pentru o mai bună înțelegere, următoarele două întrebări și răspunsuri vin să clarifice cadrul larg al moștenirii.


Ce înseamnă moștenire?

Moștenire înseamnă averea pe care cel decedat o are la momentul decesului.


Când se deschide moștenirea?

La momentul decesului unei persoane. Nu înainte.


Dacă părinții vând, nu diminuează rezerva?

Nu, pentru că, așa cum am spus deja, rezerva succesorală se raportează la averea pe care cel decedat o are la momentul decesului.


Ce acte pot fi afectate de rezerva succesorală?

Liberalitățile, adică donațiile, testamentele și dezmoștenirile făcute prin testament.

Aceste acte, deși sunt legale, trebuie să aibă în vedere limitările impuse de lege, adică limitările care decurg din rezerva succesorală.

În concluzie,nimeni nu este obligat să lase moștenire. Câtă vreme este în viață, orice persoană poate face ce dorește cu averea sa.


Unde scrie despre toate astea?

Art. 1086 Cod civil

Noţiunea de rezerva succesorală

Rezerva succesorala este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi ori dezmoşteniri.


Art. 1087 Cod civil

Moştenitorii rezervatari

Sunt moştenitori rezervatari soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului.


Art. 1088 Cod civil

Întinderea rezervei succesorale

Rezerva succesorala a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.

Nota bene cu privire la articolul despre rezerva succesorala:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs!


Articol scris de Geanina DRIAN, avocat. Sursă articol - www.avocatdrian.ro34 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page